Xuất bản thông tin

Nested Applications

Xuất bản thông tin

Imagenews THÔNG BÁO VỀ TIẾP NHẬN ĐỢT VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI Imagenews Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Imagenews Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Imagenews Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Imagenews HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ, CẤP BẢN SAO TRÍCH

Hiển thị bài viết tin tức

Nested Applications

Xuất bản thông tin

title

Hội đồng nhân dân Quận 9 tổ chức đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.
Thứ tư, 24/07/2019, 15:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 27/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận 9 tổ chức đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo về công tác cải cách hành chính tổng hồ sơ tiếp nhận tại UBND quận: 13.669 hồ sơ; Tổng hồ sơ đã giải quyết tại UBND quận: 13.207 hồ sơ. Trong đó: Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn tại UBND quận: 13.203 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,96%); Số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại UBND quận: 04 hồ sơ (tỷ lệ trễ hạn 0,04%). Đối với 04 hồ sơ trễ hẹn này, Ủy ban nhân dân quận đã phát hành thông báo đến các cá nhân, tổ chức lí do trễ hạn và hẹn lại ngày trả chính thức. UBND quận thực hiện việc cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính với các thủ tục: đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh rút ngắn 0,5 ngày làm việc; cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh rút ngắn 01 ngày làm việc, chuyển đổi cơ sở Giáo dục mầm non bán công sang Giáo dục mầm non công lập rút ngắn 01 ngày; tổng số thủ tục hành chính áp dụng tại quận là 197, áp dụng tại phường là 114 thủ tục theo Quyết định công bố của UBND thành phố và được thực hiện theo cơ chế một cửa; trong năm 2018, UBND quận đã cử 216 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn do thành phố tổ chức; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc có phần mềm quản lý văn bản liên kết trực tiếp với UBND quận…

Nhìn chung, Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đã thật sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, những nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra, đã được thực hiện toàn diện và đầy đủ, qua đó tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận ghi nhận những kết quả các phòng ban, UBND 13 phường đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các mô hình sáng kiến đã được áp dụng tại các đơn vị để phát huy hiệu quả các mô hình đã đạt được trong thời gian qua; quan tâm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; cần tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ về tinh thần, thái độ phục vụ người dân; các phường phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính quận để thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất tại cơ quan; Thường trực 13 phường cần quan tâm hơn nữa việc giám sát, khảo sát về công tác cải cách hành chính tại đơn vị…

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 1024

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Hiển thị bài viết tin tức

Xuất bản thông tin

Hiển thị bài viết tin tức

Hiển thị bài viết tin tức

TRANG LIÊN KẾT

Hiển thị bài viết tin tức