Xuất bản thông tin

title

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Thứ tư, 01/07/2020, 14:11 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19

 

Nguồn: Báo VN Express

Số lượng lượt xem: 448