Xuất bản thông tin

title

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HĐLĐ BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG PHƯỚC
Thứ hai, 18/05/2020, 11:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HĐLĐ BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG PHƯỚC

 

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 3643